Máy Khoan

Máy khoan chính là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến và có nhu cầu cao nhất hiện nay. Các sản phẩm máy khoan chính hãng của Bosch được phân phối và bảo hành trực tiếp tại hệ thống siêu thị thiết bị công nghệ TECHCO